Huisaansluiting op het rioleringsnet

Verplicht aansluiten

U bent verplicht om uw huishoudelijk afvalwater te lozen in de riolering, als die riolering zich op maximum 50 meter van uw perceelgrens bevindt.

De meeste riolen in Evergem zijn via collectoren verbonden met een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook als de riolering in uw straat nog niet aangesloten is op een zuiveringsinstallatie, moet u toch verplicht aansluiten op het rioleringsnet.

U kan het best navragen bij de gemeente in welke zuiveringszone uw woning gelegen is.  

Onderhoud en herstellingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het huisaansluitputje. Het is aangewezen om het putje elk jaar te reinigen.

Herstellingen aan de riolering op openbaar domein, worden betaald door de gemeente. Als de riolering echter beschadigd is door er bijvoorbeeld frietvet, beton of cement in te storten, dan zal de vervuiler een factuur ontvangen.

Regenwater gebruiken

Bij nieuwbouw en grote verbouwingen ben je verplicht om een regenwaterput (minimum 5.000 liter) te plaatsen, met een waterpomp met minimum 1 aftappunt.

De plaatsing van een hemelwaterput en hydrofoorgroep wordt u opgelegd via de omgevingsvergunning.

Verplichte septische put

U mag uw toilet niet rechtstreeks aansluiten op de riolering. Enkel de overloop van de septische put mag in de riolering uitmonden. U bent dus verplicht om een septische put te plaatsen bij nieuwbouw en grondige verbouwing in de zuiveringszone 'centraal gebied'.  Dit is de zone waar riolering aanwezig en aangesloten is op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

In de overige 2 zuiveringszones dient alle huishoudelijk afvalwater gezuiverd te worden volgens de Vlarem II normen.

Om uw septische put te laten ruimen moet u een afspraak maken met een private firma.

Procedure

Contacteer De Watergroep

 • voor een nieuwe private rioolaansluiting op het openbaar rioleringsnet
 • om een de private rioolaansluiting te ontstoppen (tussen privaat stelsel en straatriool)
 • om de private rioolaansluiting te herstellen (tussen privaat stelsel en straatriool)
 • een private rioolaansluiting aan te passen (verplaatsen, dieper plaatsen…)

De Watergroep zal vragen

 • of het privaat rioolstelsel is ontstopt tot waar de private rioolbuis het perceel verlaat
 • of de mogelijke breuk / beschadiging zich in het privaat gedeelte bevindt

Kijk dus eerst of dat het geval is.

Nieuwe rioolaansluiting aanvragen

 • kan enkel via de website van De Watergroep
 • vul het formulier zo volledig mogelijk in, voeg de nodige bijlagen toe en stuur het door naar rioolaansluitingen@riopact.be
 • Als u een aanvraag doet voor een nieuwe aansluiting, komt De Watergroep ter plaatse. Op basis van de specifieke situatie, ontvangt u een offerte.
 • Nadat u de offerte goedgekeurd hebt, stuurt De Watergroep een aannemer om de aansluiting te doen.

Dringende meldingen

U kan een dringende tussenkomst vragen aan De Watergroep, voor het nazien, ontstoppen en/of herstellen van uw private rioolaansluiting op openbaar domein. Dit kan nadat uw privaat rioolstelsel is nagezien en u weet dat het probleem zich niet op de private eigendom bevindt. U mailt hiervoor naar interventie@riopact.be.

Bedrag

 • particuliere woning: je kan de huidige prijzen raadplegen op de website van Riopact.
 • bedrijfspanden: aansluitrecht + werkelijke uitvoeringskost