Hulp bij het betalen van onderhoudsgeld of alimentatie

Het OCMW kent bijzondere hulp toe aan personen die problemen hebben om het onderhoudsgeld voor hun kinderen te betalen of om de bijdrage voor een geplaatst kind te betalen.


Het recht is niet afhankelijk van het aantal kinderen waarvoor onderhoudsgeld verschuldigd is en betaald werd.

Voorwaarden

  • U hebt recht op het leefloon of een equivalent leefloon.
  • U bent onderhoudsgeld verschuldigd voor uw kinderen of u betaalt een bijdrage voor geplaatste kinderen op basis van een rechterlijke beslissing.
  • U levert een betalingsbewijs van het onderhoudsgeld of de bijdrage.

Procedure

U vraagt de bijzondere hulp aan bij het OCMW dat u het (equivalent) leefloon uitbetaalt.

Bedrag

De hulp bedraagt 50% van het onderhoudsgeld of de bijdrage, met een maximum van 91,66 euro per maand (1.100 euro per jaar).

Wat meebrengen

  • De identiteit en alle inlichtingen over de verblijfplaats in België van het kind of kinderen waarvoor u onderhoudsgeld of bijdrage verschuldigd bent.
  • Een afschrift van de uitvoerbare rechterlijke beslissing of de overeenkomst.
  • Het bewijs van de volledige betaling van het verschuldigde onderhoudsgeld of de verschuldigde bijdrage.