Sociaal tarief voor maaltijden, studie en middagtoezicht op een gemeentelijke basisschool

Zit je gezin in een financieel moeilijke situatie? Dan kan je een aangepast tarief aanvragen voor de maaltijden, de studie en het middagtoezicht op een gemeentelijke basisschool. 

Voorwaarden

Je kan van een sociaal tarief genieten als je als ouder voldoet aan één van deze voorwaarden:

  • Je ontvangt een leefloon, of krijgt steun via het OCMW
  • Je hebt recht op het groeipakket met "recht op sociale toeslag"
  • Je bent in begeleiding bij een schuldbemiddelaar, of je valt onder collectieve schuldenregeling
  • Je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Bedrag

 

 

Standaard tarief

Sociaal tarief

middagtoezicht

€ 0,75

€ 0,30

studie

€ 2,00

€ 0,80

maaltijd kleuter

€ 3,50

€ 1,40

maaltijd lager

€ 3,90

€ 1,60

Wat meebrengen

Neem bij het aanmelden op de school van je kind één van deze bewijsdocumenten mee:

  • Een attest van het OCMW
  • Een bewijs (attest) van groeipakket met "recht op sociale toeslag"
  • Een attest van de schuldbemiddelaar en/of de persoon die instaat voor de collectieve schuldenregeling
  • Een attest van de mutualiteit, waaruit een verhoogde tegemoetkoming blijkt (verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering)

Meer info

Het sociaal tarief wordt pas toegekend na ontvangst van de noodzakelijke bewijsdocumenten, en wordt vanaf dan automatisch toegekend tot de vermelde einddatum op het betreffende bewijsdocument. Indien ouders na deze einddatum geen vernieuwde bewijsstukken hebben ingediend aan de school, waaruit een verlenging van het sociaal tarief blijkt, wordt het basistarief toegepast. Er gebeurt geen retroactieve correctie voor al geregistreerde dagen.

Indien er geen duidelijke einddatum vermeld werd op het bewijsdocument, is het sociaal tarief slechts één jaar geldig.

Gebruikers die geen recht meer hebben op het sociaal tarief, zijn verplicht dit te melden aan de school.