Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet u ouder zijn dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
  • kan u maximum 1/3 verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen.

  • er is vastgesteld dat uw zelfredzaamheid beperkt wordt ten gevolge van uw handicap

Procedure

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten.
  • Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen.
  • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.
  • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Bedrag

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart
  • bankrekeningnummer van de aanvrager
  • de gegevens van de behandelende arts.

Meer info

Met vragen of voor hulp kunt u terecht bij de inclusieambtenaar.
Info en brochures vindt u op de website Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.