Huis-aan-huisinzameling van restafval

Vanaf 1 januari 2024 mogen etensresten niet meer in de witte zak. Je kan composteren of ze meegeven in de gft-container.

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

De ophaler komt tweewekelijks gratis langs aan huis. Enkel tijdens de zomermaanden is er een wekelijkse ophaling. Zie ook www.evergem.be/afvalkalender

Voorwaarden

 • Enkel in gemeentelijke huisvuilzakken.

 • Maximumgewicht per zak: 15 kg.

 • max. 3 zakken van 60 liter.

Procedure

 • Plaats uw afval buiten ten vroegste om 18 uur de dag voor de ophaling en ten laatste om 6 uur op de ophaaldag.
 • Plaats de zak dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep voor je eigen woning.
 • Heb respect voor de ophalers: maak de zak niet te zwaar, zorg dat ze zich niet kunnen kwetsen aan scherpe voorwerpen

Bedrag

 • Een rol van 60 literzakken kost 17.50 euro
 • Een rol van 30 literzakken kost 8,50 euro

De zakken zijn te koop in deze verkooppunten.

Uitzonderingen

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalzak, hoort niet huis bij het restafval.

 • Chemische, bijtende producten = KGA

 • Conservenblikjes = PMD (stop het dekseltje in het blik)

 • Dierlijke uitwerpselen gooi je niet zomaar in de vuilniszak, stop ze in een plasticzak en sluit goed af.

 • Dode dieren = contact opnemen met de Lokale Politie, veearts of Rendac

 • Etensresten mogen niet in de witte zak

 • Injectienaalden = KGA

 • Tuinafval = selectieve inzamelingen tuinafval en snoeiresten

 • Verpakkingsglas = glascontainer

 • Vlak glas = recyclagepark

 • Vloeibare producten mogen niet in de vuilniszak gegoten worden

Meer info

 • Een rol huisvuilzakken waarvan de naden loskomen of met een constructiefout, kunt u omruilen in het Magazijn (Oostveld 2) of bij de lokale handelaars die de huisvuilzakken verkopen. U dient wel minstens één of meerdere resterende kapotte huisvuilzakken in te ruilen voor een rol van hetzelfde formaat.
 • Problemen bij ophaling van restafval, PMD, papier en karton en grof vuil kunt u melden via het gratis meldpunt: T 0800 13 580 en via het E-loket van IVM.
 • Bij extreme weersomstandigheden kan het zijn dat het afval niet opgehaald wordt, omdat het niet veilig is voor de ophalers. Laat het afval niet op straat staan, bied het de volgende ophaaldag opnieuw aan.