Simulatie zonnepanelen op de zonnekaart

Indien je zonnepanelen wil plaatsen maar je weet niet hoeveel je er nu best zou plaatsen en waar je op je dak die dan kan plaatsen, dan kan je een simulatie uitvoeren op de zonnekaart.

Je geeft een adres in en je krijgt meteen op een kaart te zien of je dak ideaal (groen), bruikbaar (geel) of beperkt tot niet bruikbaar (oranje) is voor de plaatsing van zonnepanelen en/of een zonneboiler. Voor elk ideaal of bruikbaar dak berekent de zonnekaart de kostprijs en de terugverdientijd van zonnepanelen en een zonneboiler, en ook de jaarlijkse besparingen op energiekosten en CO2-uitstoot. Er wordt zelfs een eerste inschatting gemaakt van het aantal te installeren zonnepanelen en van de plaats op het dak waar de zonnewinst het grootst is.