Aanvraag wieler- en loopwedstrijd

Wilt u een wieler- loopwedstrijd organiseren, dan moet u dit aanvragen aan het gemeentebestuur.

Procedure

  • aanvragen kan via een aanvraagformulier wielerwedstrijden
  • minstens 90 dagen op voorhand
  • als de aanvraag te laat wordt ingediend, kan het evenement geweigerd worden

Meer info

zie infoboekje wielerwedstrijden

Toelage signaalgevers voor wieler- loopwedstrijden

  • De sportwedstrijd (bv. wielerwedstrijd, mountainbikewedstrijd, cyclocross, jogging, veldloop, skeelerwedstrijd) moet als evenementen worden aangevraagd via het evenementenloket.
  • Het evenement moet plaatsvinden op Evergems grondgebied en publiektoegankelijk zijn.
  • Het maximum aantal signaalgevers dat in aanmerking komt voor toelage wordt bepaald door de politie.
  • Enkel voor de signaalgevers die op Evergems grondgebied staan wordt er een toelage uitbetaald.
  • De organisator moet zich verzekeren voor de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade van de signaalgevers.
  • De toelage voor signaalgevers kan gecumuleerd worden met andere toelagen voor het evenement.
  • De namenlijst van de signaalgevers moet vóór het evenement doorgegeven worden aan het Evenementenloket en de lokale politie.

Bedrag

Het gemeentebestuur voorziet een toelage van 10 euro per signaalgever.