Openbaar onderzoek

Tijdens de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning wordt er in sommige gevallen een openbaar onderzoek gehouden. Inwoners kunnen de aanvraag dan inkijken en er eventueel bezwaar tegen indienen.

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen en wordt bekendgemaakt door:

  • aanplakking van een gele affiche op de plaats van de aanvraag
  • publicatie op de website
  • in voorkomend geval, aanschrijving van de aanpalende eigenaars
  • in voorkomend geval, publicatie in dag- of weekblad
  • in voorkomend geval, een informatievergadering.

Het college van burgemeester en schepenen neemt na het openbaar onderzoek een beslissing.

Opmerking dienstverlening tijdens de coronacrisis:

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. 

Doordat de organisatie van ieder lopend onderzoek geschorst is tot na 24 april 2020 kunnen de dossiers voorlopig niet meer geraadpleegd worden in het publiek loket.