Openbaar domein innemen

Als u het openbaar domein inneemt, dan hebt u een vergunning nodig.

Voorbeelden van inname openbaar domein

  • parkeerplaats voorbehouden, fietspad of stoep innemen voor verhuiswagen, lift of voor een levering
  • container of bouwmaterialen plaatsen op stoep, rijweg, fietspad of berm
  • de rijweg tijdelijk bezetten door vrachtwagen of bestelwagen tijdens werken aan uw woning
  • weg afsluiten voor werken

Signalisatievergunning

Om het veilig te houden voor de andere weggebruikers, moet u signalisatie plaatsen. Daarvoor heeft u een signalisatievergunning nodig.

Voorwaarden

U hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder, ... om de werken uit te voeren.

Procedure

U kan een signalisatievergunning digitaal aanvragen.

  • Minstens 4 weken vooraf: als de rijweg volledig afgesloten moet worden. Zo blijft er voldoende tijd om een omleiding te voorzien en om de bewoners in de straat te verwittigen.
  • Minstens 2 weken vooraf: als de rijweg niet volledig afgesloten wordt.

Wat meebrengen

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.