Gratis energiescan

Via een energiescan komt u te weten hoe u thuis energie kunt besparen. Een energie-expert komt bij u thuis en geeft tips over uw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. U kunt hulp krijgen met vragen over uw energiefactuur.

  Voorwaarden

  De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen:

  1. een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
  2. een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
  3. een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
  4. een afnemer die tot de doelgroep van de meest behoeftigen van de Energielening (voorheen FRGE) behoort
  5. een afnemer die huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
  6. een huurder die maximaal 521,69 euro per maand betaalt
  7. gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug)
  8. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
  9. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op een 1)
  10. personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.

  Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

  Procedure

  Voor een gratis energiescan neemt u het best contact op met uw gemeentebestuur of uw netbeheerder Fluvius. De energiescan kan uitgevoerd worden door de gemeente, de netbeheerder of een energiesnoeiersbedrijf.

  De uitvoerder van de energiescan

  • komt bij u langs en inspecteert uw woning
  • voert meteen een aantal kleine energiebesparende maatregelen uit: bijv. spaarlampen plaatsen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie of buis-isolatie, ...

  U krijgt nadien een rapport met daarin:

  • analyse van de huidige energiesituatie
  • tips om energie te besparen
  • beschrijving van de uitgevoerde kleine energiebesparende maatregelen
  • advies over mogelijke belangrijke aanpassingen
  • overzicht van de bestaande premies en subsidies.

  Voor een gratis energiescan neemt u contact op met de Sociale Dienst of met uw netbeheerder.

  Bedrag

  Financieel voordeel

  Gratis voor de vermelde doelgroepen.

  Uitzonderingen

  Voor wie niet tot de doelgroep behoort is de energiescan niet gratis: prijs af te spreken met energiescanbedrijf.

  Wat meebrengen

  Meebrengen of bij de hand hebben bij de scan: laatste afrekeningsfactuur voor elektriciteit en/of aardgas