Overheidsopdrachten

Indien je als bedrijf in aanmerking wilt komen om uitgenodigd te worden voor een overheidsopdracht uitgeschreven door de gemeente, kan je het formulier voor de kandidaatstelling invullen.

Procedure

Bij het uitschrijven van een opdracht die onder de specialiteit van uw bedrijf valt, krijgt het bedrijf dan het bestek en een offerteformulier toegestuurd. 
Ingaan op de offerte is vrijblijvend.

De afhandeling van de prijsvraag gebeurt volledig door de aankoopdienst.