Openbaarheid van bestuur

De Vlaamse Overheid, provincies, gemeenten en andere besturen moeten burgers duidelijk informeren over hun beleid en hun dienstverlening. Het gemeentebestuur doet dat onder meer via het informatieblad Burggrave, deze Wegwijsgids, de website, nieuwsbrieven en tal van brochures.

Je kan een aanvraag doen voor inzage bestuursdocumenten of bepaalde specifieke dossiers.

Dat zijn zowel geschreven documenten als geluidsopnames en beelden. In principe zijn alle dossiers en gegevens openbaar, er zijn enkele uitzonderingen:

 • registers en akten van de Burgerlijke Stand, bevolkingsregisters, strafregister

 • dossiers over personen en personeel

 • kopie van een bouwplan

 • een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, die kan je enkel inkijken nadat de vergunning verleend is, tenzij er een openbaar onderzoek is.

Procedure

Doe je aanvraag online. Een medewerker contacteert je telefonisch waar en wanneer je de documenten kan inkijken.

Vraag je een kopie van een bouwplan aan?

 • Als eigenaar moet je twee bijlagen toevoegen. Een verklaring op eer dat je het plan voor eigen gebruik opvraagt én een eigendomsbewijs (de pagina waarop staat dat je de eigenaar bent, is voldoende).
 • Als derde moet je als bijlage een schriftelijk akkoord voorleggen van de architect die het bouwplan getekend heeft. De naam van de architect kan je opvragen bij Omgeving.

Bedrag

Kopie of scan

 • Scan: 0,20 euro
 • A4 (zwart/wit): 0,20 euro
 • A3 (zwart/wit): 0,30 euro
 • A4 (kleur): 2 euro
 • A3 (kleur): 3 euro
 • Per lopende meter voor een zwart-wit planafdruk: 5 euro

De eerste 10 kopieën voor openbaarheid van bestuur zijn gratis. Vraag je meer dan 10 kopieën, dan betaal je voor alle kopieën.

Dit geldt niet voor kopieën uit een Vlaremdossier, stedenbouwkundig attest, exploitatievergunning, stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning en omgevingsvergunning. Daarvoor betaal je alle kopiekosten + 15 euro. 

Uitzonderingen

De inzage kan ook geweigerd worden als

 • het teveel opzoekingswerk vergt
 • je vraag te vaag is
 • door wettelijke beperkingen (bijvoorbeeld privacy)