Toelage voor kadervorming voor jeugdwerkers

Volgde je ergens een cursus, vorming,... die te maken heeft met jeugdwerk?
Dan kan je een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen via het gemeentebestuur:

  • Voor een basiscursus 'animator' in het jeugdwerk krijg je 100% van het inschrijvingsgeld terug
  • Voor alle andere (kader-)vormingen kan je maximum 150 euro per jaar, per persoon, terug krijgen

Voorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden waar je moet aan voldoen:

  • Je bent tussen 15 en 30 jaar en woont in Evergem, of bent actief bij een erkende Evergemse jeugdbeweging
  • De cursus of vorming moet georganiseerd zijn door een erkende organisatie. De dienst jeugd gaat na of dit klopt voor de organisatie waar jij cursus volgde. Dit gebeurt aan de hand van het attest van deelname. Volgde je een cursus of vorming bij een organisatie die niet erkend is, dan zal de jeugdraad beslissen of je wel/geen toelage kan krijgen.
  • Enkel attesten van deelname tot maximum 1 jaar na de einddatum van de cursus of vorming komen in aanmerking. Laat dit dus niet te lang liggen!

Procedure

Na de cursus of opleiding krijg je een 'attest van deelname' mee naar huis. Vul dit attest volledig in, en dien dit in bij de dienst jeugd.

Opgelet! Vergeet zeker je rekeningnummer niet te noteren! Want zonder rekening kunnen we niks terugbetalen.

Betalen van deze toelagen gebeurt per kwartaal. Dit betekent dat we alle aanvragen bundelen per 3 maanden. Daarna betalen we alle goedgekeurde aanvragen van die periode terug.

Regelgeving

Je kan alle regels rond de kadervormingstoelage terugvinden in het reglement voor jeugdige subsidies van 27 oktober 2016.

Wat meebrengen

Voeg het (volledig!) ingevulde attest van deelname toe in je aanvraag of breng het attest binnen op de dienst jeugd.

Meer info

Volgde je in hetzelfde jaar een basiscursus animator, die je 100% terugbetaald kreeg, dan kan je dat jaar geen andere cursussen meer indienen. Deze kan je pas volgend jaar indienen.