Grafconcessies en concessies voor grafkelders, urnenkelders en nissen columbaria

Een concessie is een vergunning die u van de gemeente krijgt om een stuk grond op een begraafplaats voor een bepaalde tijd in gebruik te nemen. Dit kan voor: 

 • een grafkelder 
 • een urnenkelder 
 • een nis in het columbarium

Voorwaarden

Wie ervoor kiest om samen begraven te worden, moet een concessie aanvragen. Concessies kunnen niet op voorhand aangevraagd worden, het kan pas na een overlijden, ontgraving of overbrenging.

 • Concessies zijn voor 50 jaar. De concessie begint te lopen vanaf de datum van de beslissing en dus niet vanaf de tweede bijzetting. Er wordt bij elke bijzetting de mogelijkheid gegeven om bij te betalen voor de concessie (niet voor de kelder), zodat ook voor de tweede persoon de concessie 50 jaar geldt. 
 • Bij de beëindiging van de concessie worden de kelders opnieuw eigendom van de gemeente, die er vrij kan over beschikken.
 • In graf- en urnenkelders kunnen twee tot vier personen bijgezet worden.

De graf- en urnenkelders worden door de gemeente zelf plaatst op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Procedure

U kan zich persoonlijk aanmelden aan het Loket Burgerlijke Stand of de aanvraag doen via de begrafenisondernemer.

Bedrag

 • 1 grafkelder : 4.000 euro (3.000 euro concessie + 1.000 euro kelder)
 • 2 grafkelders: 8.000 euro (6.000 euro concessie + 2.000 euro kelder)
 • urnenkelder 2 personen: 1.650 euro (1.500 euro concessie + 150 euro kelder)
 • urnenkelder 4 personen: 2.000 euro (1.700 euro concessie + 300 euro kelder)
 • nis columbarium: 1.500 euro

 

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Wat meebrengen

Het ondertekende aanvraagformulier en het bewijs van betaling van de concessie.