Keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd

 • of het afvalwater (correct) aangesloten is
  • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
  • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
 • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vindt u meer informatie over deze keuring van het privaat rioolstelsel, onder meer ook veelgestelde vragen over de keuring van de privéwaterafvoer.

Voorwaarden

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

 • bij nieuwbouw of herbouw
 • bij een nieuwe huisaansluiting of installatie van een individuele zuivering
 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein (tenzij u reeds een conform keuringsattest heeft van nieuwbouw of verbouwing, dat niet ouder dan 5 jaar is).
 • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011, vanaf 1 januari 2021 werd de keuring aangepast en uitgebreid).

Procedure

 • Vraag de lijst van keurders die bevoegd zijn op bij vlario.be of aquaflanders.be
 • De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur.
 • Na de keuring krijgt u een keuringsattest.

Bedrag

De keurder bepaalt zelf de kostprijs van de keuring. Er bestaan geen wettelijke richtprijzen.

Indien de verplichte keuring het gevolg is van het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de straat, dan zal de gemeente de eerste keuring ten laste nemen.

Als bij deze keuring fouten worden vastgesteld, dan zal er een herkeuring moeten plaatsvinden. Deze keuring is ten laste van de eigenaar.