Minder Mobielen Centrale

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. De ritten worden enkel op weekdagen ingepland (niet op feestdagen).

Je kan een rit aanvragen

  • onder andere om familie te bezoeken
  • om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit
  • om boodschappen te doen
  • om naar de dokter te gaan

Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk.

Voorwaarden

  • je kan je moeilijk verplaatsen
  • je hebt een beperkt inkomen.
  • je hebt geen eigen vervoersmiddel.
  • je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

Je wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens je lid bent, kan je ritten aanvragen. De rit vraag je 3 werkdagen op voorhand aan.

Bedrag

  • 10 euro per persoon / 18 euro per koppel (lidgeld per jaar)
  • 0,40 euro per kilometer voor de chauffeur

Wat meebrengen

Bij je aanvraag neem je uw identiteitskaart en een bewijs van inkomen mee.