Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.


Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan de Sociale Dienst tussenkomen in de financiële kosten

Voorwaarden

 • B of C profiel op de KATZ
 • Gedomicilieerd zijn in Evergem op de dag van opname
 • Geen spaargelden voorhanden of een minimaal bedrag waarbij maximum tot één jaar de opname in het woonzorgcentrum kan betaald worden

Procedure

 • De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.
 • Als u kinderen hebt, onderzoekt de maatschappelijk werker ook de onderhoudsplicht.

 • Uw inkomen en spaargeld zijn onvoldoende om de verblijfskosten in een woonzorgcentra te betalen
 • U bent, voor de opname, ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente Evergem

Houd er wel rekening mee dat de Sociale Dienst pas voorziet in een tussenkomst van zodra alle onderzoeken volledig afgerond zijn. U doet er dus goed aan om een aantal maanden op voorhand een aanvraag in te dienen. 

Bedrag

Het bedrag is afhankelijk van de inkomsten en van de kosten van het woonzorgcentrum. De Sociale Dienst komt ook enkel tussen bij levensnoodzakelijke kosten, zoals de dagprijs, de kosten voor geneesmiddelen, medische zorgen, hospitalisatiekosten, vervoer, ziekenfondsbijdrage en hospitalisatieverzekering. Bijkomend krijgt u ook een maandelijks bedrag van 86,15 euro waarover u vrij kunt beschikken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de kapper, de telefoon, een manicure mee betalen.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met zakgeld. Dit bedrag wordt geïndexeerd en uitbetaald. Het gewaarborgd zakgeld moet de begunstigde in staat stellen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Als u door onvoorziene omstandigheden hoogoplopende kosten hebt, dan kunt u altijd een aanvraag tot bijkomende tussenkomst indienen.

Wat meebrengen

 • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
 • een overzicht van de spaargelden
 • een kopie van uw identiteitskaart.

 • Bewijs van het maandelijks inkomen via een recent bankuittreksel
 • Bewijs van actuele spaarmiddelen, kasbons, beleggingen, obligaties,...
 • Bewijs van bezit van een kluis
 • Bewijs van levensverzekering
 • Bewijs van eigendom via het laatst ontvangen aanslagbiljet

 

Meer info

Bij een aanvraag tot tussenkomst moet de maatschappelijk werker eerst een sociaal en financieel onderzoek voeren. De duur van de onderzoeken bedraagt gemiddeld 3 maanden. Vervolgens beslist het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst over de aanvraag.