Naar inhoud

Sociaal tarief kinderopvang en speelpleinwerking

Wie gebruik maakt van de buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking, betaalt een basisprijs. Een aantal gebruikers heeft recht op een sociaal tarief, die groep betaalt dus minder.

Dat zijn mensen die

  • een leefloon of steun van het OCMW ontvangen
  • een attest van verhoogde kinderbijslag hebben
  • begeleid worden voor het afbetalen van schulden
  • Recht hebben op een Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming (RVV, vroeger omnio).

Je kan het sociaal tarief aanvragen bij de Dienst Jeugd en Buitenschoolse Kinderopvang. Breng dat een attest mee waaruit blijkt dat je hiervoor in aanmerking komt.

Tarief

Er is een sociaal tarief van 0,20 euro per kind en per aangevangen kwartier. De opvangtijden worden per kind en per dag opgeteld en afgerond per aangevangen kwartier.

Linken

Info

Financiën

Financiën Gemeente
Administratief Centrum Gemeentehuis
Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

Financiën OCMW
Administratief Centrum OCMW
Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem

Tel:  09 216 05 70 (gemeente) 09 358 77 70 (ocmw)
E-mail

maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur, op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur en op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur.

Sluitingsdagen gemeentediensten

Gemeenteplan