Naar inhoud

Openbaar domein innemen - signalisatievergunning

Tijdelijke inname openbaar domein

Enkel met vergunning

Het fietspad, een voetpad, de rijbaan, een parkeerstrook, de berm langs de weg, het dorpsplein. Het maakt allemaal deel uit van de ‘Openbare Weg’ en is dan ook bedoeld voor voetgangers, fietsers, autoverkeer …
Wil je een stuk van de openbare weg innemen, een parkeerverbod aanvragen, dan moet je daarvoor toestemming vragen aan het gemeentebestuur. Dat moet trouwens voor alle werken die de openbare weg bevuilen, de veiligheid belemmeren of de doorgang hinderen.
Je kan een vergunning aanvragen voor het plaatsen van bouwmateriaal, containers, stellingen, fietsrekken, koopautomaten, zonneschermen.

Ook wie signalisatie (verkeersborden) wil plaatsen, dient een vergunning aan te vragen. De gemeente stelt geen verkeersborden ter beschikking, daar zorgt de aannemer voor.

Hoeveel kost het? (retributie)

Om de private inname zo kort mogelijk te houden, moet er betaald worden voor inname van openbaar domein (zie retributiereglement als bijlage). Op een gewestweg betaal je een vergoeding aan het gewest (indien langer dan 24 uur), voor gemeentewegen betaal je aan de gemeente (afhankelijk van de ingenomen oppervlakte en de duur).

Aanvragen

De aanvraag kan je doen via het Digitaal Loket.

  • Minstens 4 weken vooraf: als de rijweg volledig afgesloten moet worden. Zo blijft er voldoende tijd om een omleiding te voorzien en om de bewoners in de straat te verwittigen.
  • Minstens 2 weken vooraf: als de rijweg niet volledig afgesloten moet worden.

Permanente inname van openbaar domein

Een aanvraag voor een permanente inrichting dien je in bij de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Info

Gemeentewerken

Administratief Centrum Gemeentehuis
Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

Tel:  09 216 05 30
E-mail

maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur, op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur, op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur

Sluitingsdagen gemeentediensten

Gemeenteplan