Naar inhoud

Kinderopvang in de kleine schoolvakanties: voor wie, wanneer, prijs

In de kleine schoolvakanties is er opvang op 3 locaties. Als er heel weinig kinderen naar de opvang komen, kan het ook op 1 locatie.

Kinderopvang herfstvakantie 2017

 • Er is enkel opvang op maandag 30 en dinsdag 31 oktober en enkel in Gemeentelijke Basisschool Wippelgem (Droogte 208). 
 • Er is geen opvang op 1, 2 en 3 november.

Voor wie

Voor alle kinderen van het kleuter- en lagere onderwijs
  • die in Evergem wonen
  • die in Evergem naar school gaan
  • die deelnemen aan een vrijetijdsactiviteit van de gemeente of het OCMW
  • waarvan een ouder in Evergem woont
  • waarvan een van de kinderen van het gezin in Evergem naar school gaat
  • waarvan een ouder bij het gemeente- of OCMW-bestuur werkt

Wanneer

 • Van mandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur
 • Er is geen opvang op officiële feestdagen en brugdagen.
  Controleer de kalender van je school en kijk ook op www.evergem.be/sluitingsdagen

Prijs

 • Basis tarief: 0,25 euro per aangevangen kwartier en per kind
 • Sociaal tarief: 0,15 euro per aangevangen kwartier en per kind

De opvangtijden worden per kind per dag opgeteld en afgerond per aangevangen kwartier.

Wie heeft recht op sociaal tarief?

 • mensen die een leefloon of steun van het OCMW ontvangen
 • mensen die een attest van verhoogde kinderbijslag hebben
 • mensen die begeleid worden bij de afbetaling van schulden
 • mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming

Voeg bij je aanmelding een attest toe als bewijs.

Verzekering

Tijdens de buitenschoolse kinderopvang zijn de kinderen verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Info

Jeugd

Kluizendorpstraat 80, 9940 Evergem

Tel:  09 218 81 71
E-mail

Maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur, op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur, op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur.

Sluitingsdagen gemeentediensten

Gemeenteplan