Naar inhoud

Kinderopvang in de kleine schoolvakanties: voor wie, wanneer, prijs

In de kleine schoolvakanties is er opvang op 3 locaties. Als er heel weinig kinderen naar de opvang komen, kan het ook op 1 locatie.

Paasvakantie

 • Opvang op 3 locaties van dinsdag 3 tot donderdag 12 april
 • Geen opvang op maandag 2 en vrijdag 13 april

Zomervakantie

 • Opvang op 3 locaties van dinsdag 3 juli tot dinsdag 28 augustus
 • Opvang in het Huis van Jef (Ertvelde) van woensdag 29 tot vrijdag 31 augustus
 • Geen opvang op maandag 2 juli, woensdag 11 juli en woensdag 15 augustus

Herfstvakantie

 • Opvang in Gemeentelijke Basisschool Evergem en Huis van Jef (Ertvelde) van maandag 29 tot woensdag 31 oktober
 • Geen opvang in Sleidinge
 • Geen opvang op donderdag 1 en vrijdag 2 november

Kerstvakantie

 • Opvang in het Huis van Jef (Ertvelde) op donderdag 27 en vrijdag 28 december en op donderdag 3 en vrijdag 4 januari
 • Geen opvang in Evergem en Sleidinge
 • Geen opvang op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december
 • Geen opvang op maandag 31 december, dinsdag 1 en woensdag 2 januari

Uurregeling 

Uur Wat
7 tot 10 uur Opvang
10 tot 12 uur Speeltijd 
12 tot 13.30 uur  Opvang 
13.30 tot 16 uur Speeltijd
16 tot 18 uur Opvang

Voor wie

Alle kinderen van 3 (moeten zindelijk zijn) tot 12 jaar

Wanneer

 • Van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur
 • Er is geen opvang op officiële feestdagen en brugdagen.
  Controleer de kalender van je school en kijk ook op www.evergem.be/sluitingsdagen

Prijs

 • Basis tarief: 0,25 euro per aangevangen kwartier en per kind
 • Sociaal tarief: 0,15 euro per aangevangen kwartier en per kind

De opvangtijden worden per kind per dag opgeteld en afgerond per aangevangen kwartier. Je krijgt telkens een factuur per e-mail toegestuurd. 

Wie heeft recht op sociaal tarief?

 • mensen die een leefloon of steun van het OCMW ontvangen
 • mensen die een attest van verhoogde kinderbijslag hebben
 • mensen die begeleid worden bij de afbetaling van schulden
 • mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming

Voeg bij je aanmelding een attest toe als bewijs.

Verzekering

Tijdens de buitenschoolse kinderopvang zijn de kinderen verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Info

Jeugd

Kluizendorpstraat 80, 9940 Evergem

Tel:  09 218 81 71
E-mail

Maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur, op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur, op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur.

Sluitingsdagen gemeentediensten

Gemeenteplan