Naar inhoud

Zie ook

Infovergadering Belzele (2015 03 18 - presentaties)

Het gemeentebestuur en de Lokale Politie Assenede-Evergem hielden op woensdag 18 maart een infoavond over het thema veiligheid. Als bijlage vind je de presentaties van die tijdens deze infovergadering getoond werden.

De volgende aspecten kwamen aan bod:

Inbraakpreventie

  • Eind 2015 - begin 2015 waren er een aantal inbraken gebeurd in Belzele. Bewoners kunnen heel wat zelf doen om hun woning of zaak (beter) te beveiligen tegen inbraak. De politie wil dan ook een reeks tips geven voor inbraakpreventie.
  • De politie wil de inwoners ook warm maken om een Buurt Informatie Netwerk (BIN) op te starten. In de politiezone zijn er nu al acht BIN’s en die hebben hun nut al bewezen. Via een BIN houden politie en inwoners van de buurt samen een oogje in het zeil en wisselen ze snel informatie uit, voornamelijk via sms.

Verkeersveiligheid

  • Er zijn eind 2014 in het centrum Belzele een aantal proefopstellingen aangebracht die de verkeersveiligheid moeten verhogen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wegversmallingen, de bushalte die is verplaatst of een oversteekplaats voor voetgangers aan de school. Er werd een stand van zaken gegeven over het resultaat van die aanpassingen.

Handhavingsbeleid

  • De lokale politie lichtte toe welke acties en maatregelen er voorzien zijn om te zorgen dat de (verkeers)regels worden nageleefd en dat de veiligheid van alle inwoners in Belzele wordt gegarandeerd.

Info

Gemeentewerken

Administratief Centrum Gemeentehuis
Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

Tel:  09 216 05 30
E-mail

maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur, op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur, op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur

Sluitingsdagen gemeentediensten

Gemeenteplan