Naar inhoud

Kinderopvang voor en na de schooluren: voor wie, wanneer, prijs

Voor wie

Er is opvang in alle Evergemse scholen (niet enkel gemeentelijk onderwijs), voor alle kinderen van het kleuter- en lagere onderwijs
  • die in Evergem wonen
  • die in Evergem naar school gaan
  • waarvan een ouder in Evergem woont
  • waarvan een van de kinderen van het gezin in Evergem naar school gaat
  • waarvan een ouder bij het gemeente- of OCMW-bestuur werkt

Wanneer

 • Op schooldagen van ten vroegste 7 uur tot ten laatste 18 uur. Dit kan verschillen per school.
 • Op pedagogische studiedagen kan er opvang zijn op verzoek van de school. Van ten vroegste 7 uur tot ten laatste 18 uur.
 • Op feestdagen en brugdagen is er geen opvang, ook niet tijdens de jaarlijkse vormingsdag.
  Controleer de kalender van je school en kijk ook op www.evergem.be/sluitingsdagen

Prijs

 • Basis tarief: 0,40 euro per aangevangen kwartier en per kind
 • Sociaal tarief: 0,20 euro per aangevangen kwartier en per kind

De opvangtijden worden per kind per dag opgeteld en afgerond per aangevangen kwartier.

Wie heeft recht op sociaal tarief?

 • mensen die een leefloon of steun van het OCMW ontvangen
 • mensen die een attest van verhoogde kinderbijslag hebben
 • mensen die begeleid worden bij de afbetaling van schulden
 • mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming

Voeg bij je aanmelding een attest toe als bewijs.

Verzekering

Tijdens de buitenschoolse kinderopvang zijn de kinderen verzekerd via de schoolverzekering voor lichamelijke ongevallen.

Info

Jeugd

Kluizendorpstraat 80, 9940 Evergem

Tel:  09 218 81 71
E-mail

Maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur, op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur, op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur.

Sluitingsdagen gemeentediensten

Gemeenteplan