Procedure aanbesteding werken Dellaertsdreef opgestart

In Dellaertsdreef wordt binnenkort de riolering volledig vernieuwd, met een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater. Nadat ondergronds alles vernieuwd is, zal ook bovengronds de straat heraangelegd worden. De nutsmaatschappijen zijn ondertussen bijna klaar met de voorbereidende werken.

Een volgende stap is nu de aanbesteding van de wegenis- en rioleringswerken. Die procedure is deze week opgestart. Binnenkort kennen we de aannemer en de precieze startdatum van de werken. Dan plannen we ook een infovergadering over de werken, samen met de aannemer.

Gepubliceerd op donderdag 26 september 2019 11.44 u.