Politiereglement en politieverordeningen

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wordt het algemeen politiereglement niet opgemaakt door de politie. Het algemeen politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Het omvat alle regels over wat er mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein.

Er is een gezamenlijk reglement voor de gemeenten Assenede en Evergem.

Overtredingen van dit reglement kunnen bestraft worden met politiestraffen of met een gemeentelijke administratieve sanctie.