Politiereglement en GAS-boetes

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wordt het politiereglement niet opgemaakt door de politie. Het gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Het omvat alle regels over wat er mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein. Er is een gezamenlijk reglement voor de gemeenten Assenede en Evergem.

 

Gemeentelijke Administratieve Sanctie

De Gemeentelijke Administratieve Sancties of GAS-boetes zijn een onderdeel van het politiereglement. Hierin staat beschreven hoe we kleine criminaliteit kunnen bestraffen. De gemeente kan bepaalde sancties zelf opleggen en is niet langer afhankelijk van het parket en de politierechter.

De gemeenteraad duidde een ambtenaar aan die bevoegd is voor het opleggen van die administratieve geldboetes. Deze gemachtigde ambtenaar bepaalt het bedrag van de geldboete en legt die vervolgens op aan de overtreder.

Bij de boete wordt het 'proportionaliteitsbeginsel' gehanteerd: hoe zwaarder de overtreding, hoe hoger de boete kan zijn (met een maximum van 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen vanaf 16 jaar).

 

Je kan een sanctie krijgen voor bijvoorbeeld:

  • Het foutief plaatsen van aanplakborden en aankondigingsborden
  • Als jouw struiken zorgen voor hinder op de openbare weg
  • Als je de uitwerpselen van je hond niet opraapt
  • Als je teveel nachtlawaai maakt in je buurt
  • Als je zwerfvuil achterlaat
  • Als je een speelpleintje vernielt
  • Als je afval verbrandt in open lucht
  • Bij het wildplassen
  • ...