Politieraad

De politieraad vergadert minstens vier keer per jaar en bestaat uit de zonechef, de burgemeesters en raadsleden van Assenede en Evergem. De zittingen zijn openbaar, behalve wanneer personeelsdossiers besproken worden.

Heb je een vraag voor de politieraad, dan kan je die stellen tijdens het vragenhalfuurtje. De raad nodigt je dan uit tijdens haar vergadering.

IK HEB EEN VRAAG VOOR DE POLITIERAAD

Agenda en verslagen

Samenstelling