Hermijtstraat, Pastorijstraat, Steenstraat en Trilkouter: rioleringswerken

In de Hermijtstraat, Pastorijstraat, Steenstraat en Trilkouter zijn er wegenwerken. Eerst wordt de riolering volledig vernieuwd, met een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater. De werken vinden plaats in:

 • het deel Pastorijstraat tussen Hermijtstraat en R4
 • Hermijtstraat
 • Steenstraat tussen Hermijtstraat en de waterloop
 • Trilkouter tussen Steenstraat en R4

Plannen

De plannen zijn definitief, zowel voor de riolering ondergronds als voor de herinrichting bovengronds. Evident was het niet, aangezien in de beschikbare ruimte heel wat functies samen een plaats moeten krijgen. De opmerkingen van de inspraakvergadering van 22 mei 2017 zijn hierin verwerkt. Je vindt de plannen bij Downloads (onderaan deze pagina).

Wat kosten de werken

 • Aandeel Aquafin: 1.222.602,54 euro
 • Aandeel gemeente Evergem gesubsidieerd door Vlaamse Milieumaatschappij: 454.143,99 euro
 • Aandeel gemeente Evergem niet gesubsidieerd: 1.210.577,03 euro

Totaal: 2.887.323,56 euro inclusief BTW

Verloop van oktober 2019 tot najaar 2020

De werken verlopen in 7 fasen

 • Fase 1 – van 7 oktober tot 20 december 2019: Steenstraat vanaf nummer 25 - Hermijtstraat tot net voor Pastorijstraat (riolering – huisaansluitingen – funderingen)
 • Fase 2 – van 6 januari tot 24 april 2020: Trilkouter (riolering – huisaansluitingen – funderingen)
 • Fase 3 – van 6 januari tot 24 april 2020: Steenstraat – Hermijtstraat (wegeniswerken)
 • Fase 4 – van 24 februari tot 10 juli 2020: Pastorijstraat (riolering en wegeniswerken)
 • Fase 5 – van 24 februari tot 10 juli 2020: Trilkouter (wegeniswerken)
 • Fase 6 – van 4 augustus tot 18 september 2020: Aanleg bufferbekken, afwerken voetpaden en omgeving
 • Fase 7 – najaar 2020: Werken overkant R4 en Noordlaan, geen hinder voor omwonenden

Toegang tot de werfzone

Enkel 'vergunninghouders' mogen de werf betreden, onder bepaalde voorwaarden:

 • De toestemming is enkel geldig:
  • voor de inwoners en handelaars van de werfzone en voor hun bezoekers en leveranciers
  • voor het bereiken en verlaten van een perceel
  • na akkoord van de aannemer en mits de rijweg voldoende berijdbaar is.
 • Binnen de werkuren mag er niet geparkeerd worden, tenzij met de toestemming van de aannemer.
 • Berijd de werf enkel op eigen risico. Niemand anders kan aansprakelijk zijn voor schade aan een voertuig.

Afkoppelingen op privaat terrein

Een afkoppelingsdeskundige van Aquafin (Bart Van Bever, T 0479 846 714) bracht u een bezoek. Alle eigenaars werden gevraagd het dossier te ondertekenen voor goedkeuring. Bezorg dit voor de start van de werken terug aan Aquafin. Tegen het einde van de werken op openbaar domein voer je als eigenaar zelf of via een aannemer de werken op privaat domein uit. Aquafin zal u later nog informeren over het verloop van de verplichte keuring.

Afvalophaling

Er zijn twee ophaalpunten voor de huisvuilophaling: één ter hoogte van de Steenstraat 23 en één op het pleintje Trilkouter/Steenstraat. Naarmate de werken in de Steenstraat vorderen richting Pastorijstraat voorzien we een ophaalpunt ter hoogte van het kruispunt Pastorijstraat/Hermijtstraat.

Werfvergadering in de werfkeet met de buurtvertegenwoordiger

Wekelijks is er een werfvergadering in de werfkeet op het terrein van Marc Van Thuyne. De buurtvertegenwoordiger woont die bij (Freddy Van Daele, Trilkouter 43, T 0478 880 169, freddyvandaele@hotmail.com). Je kan opmerkingen aan hem doorgeven. De aannemer bereikt u op weekdagen van 7 tot 17 uur in de werfkeet of via info@nvvdb.be.

Wil je op de hoogte blijven van deze werken?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief @Hermijtstraat en omgeving