Participatieplatform 'Wij maken Evergem'

NAAR HET PLATFORM


We willen jou zoveel mogelijk betrekken bij het beleid of bij specifieke projecten van de gemeente. Het participatieplatform wijmakenevergem.be helpt ons hierbij. Afhankelijk van de actualiteit kan je op dit platform een project voor het burgerbudget indienen, je stem uitbrengen, discussiëren, enquêtes invullen, je mening geven, ...