Voorbeelden van participatie

Hier vind je enkele voorbeelden van participatie. Daarnaast streeft het bestuur ernaar om bij elke heraanleg van een straat of plein jouw mening te vragen. Je vindt info over deze momenten onder www.evergem.be/hinder.