Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan centralisatie gemeentelijke technische diensten

De gemeenteraad besliste dat een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt voor de centralisatie van de gemeentelijke technische diensten. De centralisatie van de gemeentelijke technische diensten is een actie uit het meerjarenplan.

De gemeentelijke technische diensten krijgen onderdak aan de zone ten zuiden van de verbindingsweg tussen de Noordlaan en het Ovaal van Wippelgem. Dit is aangezien zijn centrale ligging in de gemeente, een erg geschikte locatie. Om de geplande centralisatie te realiseren, moet de bestemming van deze percelen gewijzigd worden van agrarisch gebied naar een zone voor openbaar nut. Daarom maakt het gemeentebestuur een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op. De opmaak van het RUP gebeurt door een studiebureau.

Gepubliceerd op vrijdag 31 januari 2020 10 u.