Opmaak gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen woonuitbreidingsgebieden

Het gewestplan heeft verschillende gebieden in Evergem ‘ingekleurd’ (bestemd) als woonuitbreidingsgebied (WUG). Dit betekent dat deze zones als reserve ingezet kunnen worden indien er binnen de woonzones onvoldoende ruimte zou zijn om te wonen. Evergem werd ruim voorzien van WUG’s. De selectie van deze woonuitbreidingsgebieden dateert uit de jaren ’70. De context is sindsdien sterk gewijzigd. Thema’s als duurzaamheid, behoud van open ruimte op strategische plekken en waterinfiltratie zijn meer en meer bepalend voor een goede ruimtelijke ordening.

Evergem is een aangename, rustige en groene gemeente. Het gemeentebestuur wenst dit zo te houden en zal daarvoor verschillende openruimtegebieden, die momenteel bestemd zijn als woonuitbreidingsgebieden, bestendigen als open ruimte. De gebieden dienen ingezet te worden om het open en landelijk karakter van de gemeente te versterken. Daarnaast speelt het behoud van de open ruimte ook in de klimaatverandering. Open ruimtes bieden namelijk verkoeling, zorgen voor infiltratie van hemelwater en zorgen voor biodiversiteit. Het huidige gebruik zal door middel van de opmaak van het RUP juridisch bevestigd worden.

De WUG’s die herbestemd worden binnen dit RUP bevinden zich in de Belzeelsestraat (Belzele), Holstraat (Ertvelde), Vierlinden (Evergem), Schildeken (Kluizen), Weststraat en Wurmstraat (Sleidinge). In totaal komt er meer dan 150 hectare extra open ruimte door het schrappen van woonuitbreidingsgebied. De woningen en bedrijven die zich in deze woonuitbreidingsgebieden bevinden, krijgen rechtszekerheid en kunnen behouden blijven.

Het ontwerp werd voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 24 september 2020. Naar aanleiding van deze beslissing is er nu een openbaar onderzoek.

Het ontwerp werd voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2020. Naar aanleiding van deze beslissing kwam er een openbaar onderzoek. Je kon bezwaren of opmerkingen doorgeven voor zondag 20 januari 2021. Die bezwaren of opmerkingen worden nu verwerkt.