Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kasteeldomein Wippelgem

Het Kasteeldomein ten Bosch, zoals het Kasteeldomein in Wippelgem officieel heet, is gelegen tussen Kramershoek en Droogte en is sedert 1997 beschermd als stads- of dorpsgezicht.

In 2008 is het aangekocht door de gemeente Evergem. Eind 2018 is voor het domein een beheersplan goedgekeurd.

In navolging van de goedkeuring van het beheersplan wordt een RUP opgemaakt dat volgende bedoelingen heeft:

  • het omzetten van het woonuitbreidingsgebied tussen Droogte en Kramershoek naar een bouwvrij gebied waarbij de bouwmogelijkheden van de bestaande bebouwde percelen gegarandeerd blijven zonder evenwel het aantal woongelegenheden te laten toenemen en waarbij de keuzes zoals vastgelegd werden in het goedgekeurd beheersplan van het kasteel van Wippelgem kunnen gerealiseerd worden.
  • De keuzes uit het goedgekeurd beheersplan Wippelgem vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften waarbij:
    • voor het kasteeldomein de bestemming van het parkgebied behouden blijft.
    • voor het aansluitend agrarisch gebied de bestemming bouwvrij agrarisch gebied wordt doch het recreatief medegebruik vastgelegd wordt in de voorschriften.

Het ontwerp werd voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2020. Naar aanleiding van deze beslissing kwam er een openbaar onderzoek. Je kon bezwaren of opmerkingen doorgeven voor zondag 20 januari 2021. Die bezwaren of opmerkingen worden nu verwerkt.