Ophokplicht voor pluimvee en vogels

Onlangs werd het vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij 3 wilde vogels. Daarom worden een aantal preventieve maatregelen genomen. Heb je zelf ook pluimvee of vogels? Dan is het vanaf nu verplicht om deze op te hokken of af te schermen. Dat is de enige manier om je dieren te beschermen tegen het virus.

Op 13 november werden, in een vogelopvangcentrum in Oostende, besmettingen van het vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Daarom geldt sinds zondag 15 november een ophokplicht voor zowel professionele bedrijven als voor particuliere houders van pluimvee en vogels, in België. Onder particuliere houders verstaan we mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

Maatregelen

De volgende maatregelen zijn momenteel van kracht én verplicht na te leven:

  • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten).
    Dit geldt ook als je thuis bijvoorbeeld een aantal kippen lopen hebt. Op die manier wordt contact vermeden tussen je eigen dieren en wilde vogels die het virus kunnen overdragen. Ook de voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden. Is dit niet mogelijk? Dan moet je deze afschermen met netten.
  • Verzamelingen van pluimvee zijn niet toegelaten.
    Dit gaat over openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden,... Momenteel is dit toch al verboden door de geldende coronamaatregelen.

MEER INFO 

Is er een verhoogd aantal sterfgevallen van je pluimvee of vogels? Of zijn er andere symptomen van ziekte? Bel dan onmiddellijk je dierenarts!

Merk je in de natuur een dode wilde (water)vogel op? Meld dit dan via het gratis telefoonnummer T 080 09 97 77. In dit geval raak je de vogel best niet aan.

Geen gevaar voor de mens

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kan je nog steeds veilig opeten.

MEER INFO OVER HET VIRUS

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2020 11 u.