Openbaar onderzoek

Tijdens de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning wordt er in sommige gevallen een openbaar onderzoek gehouden. Je kan de aanvraag dan inkijken en er eventueel bezwaar tegen indienen.

Procedure

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen en wordt bekendgemaakt door

Het college van burgemeester en schepenen neemt na het openbaar onderzoek een beslissing.

Jouw mening over andere projecten

Je kan ook je mening geven over andere plannen en projecten die invloed hebben op je omgeving. Het Vlaams portaal IBO verzamelt alle informatie over lopende inspraakperiodes in het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en over niet-Vlaamse procedures.

BEKIJK HET PLATFORM

De projecten van provincie Oost-Vlaanderen zijn nog niet toegevoegd aan het platform. 
Je vindt die op de website van de provincie.