Openbaar onderzoek

Tijdens de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning wordt er in sommige gevallen een openbaar onderzoek gehouden. Inwoners kunnen de aanvraag dan inkijken en er eventueel bezwaar tegen indienen.

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen en wordt bekendgemaakt door:

  • aanplakking van een gele affiche op de plaats van de aanvraag
  • publicatie op de website
  • in voorkomend geval, aanschrijving van de aanpalende eigenaars
  • in voorkomend geval, publicatie in dag- of weekblad
  • in voorkomend geval, een informatievergadering.

Het college van burgemeester en schepenen neemt na het openbaar onderzoek een beslissing.