Onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen kondigt de gouverneur een tijdelijk onttrekkingsverbod af voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal onttrekkingszones. Dat is bovenop bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod dat al van kracht is.

We bevinden ons in een periode van aanhoudende droogte. De gemiddelde neerslaghoeveelheid van de laatste 90 dagen nadert de recordwaarde van 1993. Toen viel er slechts 4,2 mm neerslag in Ukkel (normaal: 60,8 mm). En op basis van de voorspellingen ziet het er zelfs naar uit dat deze recordwaarde binnenkort overschreden zal worden.

Uitbreiding onttrekkingsverbod

De lange periode zonder significante neerslag zorgt ervoor dat de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk onder druk komen te staan. In 7 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 9 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren.

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf woensdag 11 mei 2022 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is. Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.

Alle info en uitzonderingen vind je op de website van provincie Oost-Vlaanderen

Gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2022 0 u.