Ontmoetingscentrum De Burggrave blijft voorlopig bestaan

In het meerjarenplan plande het nieuwe bestuur de bouw van een nieuwe ontmoetingsplek in Kerkbrugge-Langerbrugge. Aan het bestaande ontmoetingscentrum De Burggrave zou de gemeente geen investeringen meer doen en de zaal zou afgebroken worden. Er zijn nu andere plannen.

Na een constructief overleg tussen gemeentebestuur, de uitbater van de zaal en de verenigingen kwam de voorbije maanden een aangepast voorstel tot stand. Het schepencollege / directiecomité legt dit voorstel ter goedkeuring voor op de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf van 24 oktober.

Verschillende voordelen

Het bestaande ontmoetingscentrum blijft de komende jaren bestaan.

De uitbater krijgt een recht van opstal voor negen jaar. Dat betekent dat hij het ontmoetingscentrum nog negen jaar verder kan uitbaten. Het is dan de uitbater - en niet de gemeente – die in de toekomst instaat voor het onderhoud en de investeringen aan het gebouw. De huurprijs voor het gebouw en de aanpalende woning blijven dezelfde.

De uitbater heeft meer rechtszekerheid en kan de zaal inrichten zoals hij het zelf wil. 
Hij krijgt ook de kans om in te spelen op de mogelijkheden die de nieuwe groenzone en het koppelingsgebied van Kerkbrugge-Langerbrugge biedt.

De verenigingen zijn tevreden met de zekerheid dat ze ook de komende jaren de zaal kunnen blijven gebruiken.

De gemeente kan het gebouw de komende 9 jaar ter beschikking stellen van de uitbater en de verenigingen zonder daarvoor zelf na januari 2020 nog investeringen te doen.

Gepubliceerd op vrijdag 18 oktober 2019 10.27 u.