Onthardingsproject in Gemeentelijke Basisschool Wippelgem

In de krokusvakantie startte het onthardings- en vergroeningsproject in Gemeentelijke Basisschool Wippelgem. Het doel is om de speelplaatsen van de kleuter- en lagere school groener te maken. Ook zijn er nu natuurlijke spelelementen voor de leerlingen.
Gepubliceerd op dinsdag 18 april 2023