Naar inhoud

Zie ook

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Het gemeentebestuur is soms wettelijk verplicht om informatie over specifieke dossier bekend te maken. Afhankelijk van de aard van het dossier gebeurt dit onder meer via de pers, aanplakborden en de website.

Op www.evergem.be/openbare_onderzoeken vind je openbare onderzoeken en bekendmakingen over Milieuvergunningen en Ruimtelijke Ordening.

Sinds 1 januari 2014 moeten alle reglementen en verordeningen bekend gemaakt worden via de website, daarbij moet telkens de datum van aanvaarding en de datum van publicatie op de website vermeld worden. Je vindt dat register op www.evergem.be/bekendmakingen

Info

Secretariaat

Administratief Centrum Gemeentehuis
Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

Tel:  09 216 05 00
E-mail

maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur, op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur en op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur

Sluitingsdagen gemeentediensten

Gemeenteplan