Omgevingsanalyse

De administratie van gemeente en OCMW vormen voortaan 1 organisatie en hebben een omgevingsanalyse voorbereid voor alle Evergemse politieke partijen met de vraag hiermee rekening te houden als insteek voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

17 duurzame ontwikkelingsdoelen

De omgevingsanalyse is opgebouwd rond 17 thema’s. Deze verwijzen naar de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel SDGs genoemd.

Evergem is een van de twintig SDG-pilootgemeenten in Vlaanderen. We vinden het belangrijk om de SDGs in onze organisatie in te bedden, daarom ook de keuze om deze SDGs als kapstok te gebruiken voor onze omgevingsanalyse.

Interne en externe analyse

Een omgevingsanalyse bestaat uit een externe analyse en een interne analyse. In een externe analyse brengen we de omgeving in kaart: welke evoluties, tendenzen, opportuniteiten en bedreigingen komen op ons af waar we als lokaal bestuur moeten op inspelen en rekening mee houden. De interne analyse kijkt naar de interne werking: wat zijn de sterktes en verbeterpunten van het lokaal bestuur als organisatie.

Het lokaal bestuur Evergem is een organisatie in beweging. In 2017 werd de mening van het personeel gevraagd over de dienstverlening en de organisatie. Er was ook een interactieve denkdag en een interne audit. Daaruit vloeiden heel wat verbetermogelijkheden en projecten om de interne werking en dienstverlening te verbeteren en klaar te stomen voor de toekomst.

Wat staat er in de analyse?

De omgevingsanalyse start met de evolutie op vlak van demografie: cijfergegevens en prognoses over o.a. de groei van het aantal inwoners, bevolkingsdichtheid en vergrijzing. Die cijfers worden vergeleken met het gemiddelde in Vlaanderen.

Een tweede deel bevat meer economische cijfergegevens zoals de evolutie van de koopkracht, de jobratio en het beschikbaar inkomen in Evergem in vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen. Je vindt er ook informatie over de werkzaamheid- en werkloosheidsgraad en werkgelegenheid per sector.

Een derde inleidend deel behandelt de sociaal-culturele context: hoe tevreden zijn de inwoners? Waarover maken zij zich meest zorgen? Hoeveel vertrouwen hebben we in onze medemens? ...

Daarna volgt de externe analyse, opgemaakt volgens de SDGs.

 • THEMA 1 – Armoede en sociale uitsluiting
 • THEMA 2 – Voeding
 • THEMA 3 – Gezondheid
 • THEMA 4 – Onderwijs en vorming
 • THEMA 5 – Gendergelijkheid
 • THEMA 6 – Water
 • THEMA 7 – Energie
 • THEMA 8 – Economie en werkgelegenheid
 • THEMA 9 – Infrastructuur en innovatie
 • THEMA 10 – Inclusie: diversiteit, inburgering en integratie
 • THEMA 11 – Omgeving: ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, inrichting openbaar domein
 • THEMA 12 – Duurzame consumptie- en productiepatronen
 • THEMA 13 – Klimaat
 • THEMA 14 – Zee en oceanen
 • THEMA 15 – Biodiversiteit
 • THEMA 16 – Participatie en professionele dienstverlening
 • THEMA 17 – Partnerschappen en samenwerken

Tot slot was er een interne analyse. Met resultaten van het integratietraject tussen gemeente en OCMW, de personeelsbevraging Hoe is ‘t? en de denkdag Project X.

Daaruit kwamen onder meer de nieuwe missie en visie, cultuur en waarden van het lokaal bestuur. Deze werden goedgekeurd door de gemeenteraad in februari 2018.

 • Missie: Gemeente Evergem werkt samen met en voor alle burgers en organisaties om het welzijn te bevorderen op het vlak van leven, werken en zich ontplooien, nu en voor de toekomst.
 • Visie: Vanuit een gezonde, vooruitstrevende en kwaliteitsvolle organisatie vervult gemeente Evergem een rol als regisseur en zet ze actief in op participatie. We verlenen diensten waar digitaal en persoonlijk contact hand in hand gaan. Evergem is een gemeente waar eigenheid en eenheid, leven, werken en zich ontplooien centraal staan.
 • Cultuur en waarden: Warm, Samen, Open en Goesting

Om de missie, visie en strategische doelstellingen te realiseren, is een goede organisatie- en overlegstructuur en cultuuromslag nodig. Het managementteam, leidinggevenden en college zoeken via overleg en workshops naar de ideale en betaalbare organisatiestructuur en personeelsformatie.