Naar inhoud

SOLIDARITEITSACTIE : BOEKENINZAMELING EN BOEKENVERKOOP

TEN VOORDELE VAN DE KINDERBIBLIOTHEEK IN GUARANDA (ECUADOR)

In samenwerking met de Bibliotheek en de GRIS (Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking) organiseert Davidsfonds deze solidariteitsactie. 

Hierbij wordt een beroep gedaan op iedereen die BOEKEN KAN MISSEN, deze te schenken voor een OPENBARE VERKOOP in MEI 2018. De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar een project ten voordele van de Kinderbibliotheek van Guaranda, stad in Ecuador waarmee Evergem een stedenband heeft.
Boeken kunnen binnengebracht worden in de Bibliotheek te Evergem, Ertvelde of Sleidinge. Eventuele info bij de bestuursleden van het Davidsfonds (zie: http://davidsfonds.in.evergem.be ).
DE OPENBARE VERKOOP ZAL PLAATS HEBBEN OP ZATERDAG 26 MEI 2018 VAN 10 TOT 15 UUR OP DE TERREINEN VAN DE BIBLIOTHEEK TE EVERGEM.
Datum: zondag 24 december 2017
Terug naar vereniging Aanraden