Naar inhoud

Aanleg parkgebied Kerkbrugge-Langerbrugge van start

Koppelingsgebied
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) startte op maandag 5 februari met de aanleg van het parkgebied in Kerkbrugge-Langerbrugge, als groene buffer tussen de bebouwde kom en de industriezone.

Hoe verlopen de werken?

De aanleg van het park start met een archeologisch onderzoek. Er zijn immers heel wat graafwerken voorzien die de ondergrond verstoren, onder ander voor de aanleg van een aantal bijkomende grachten en natuurlijke oevers. Om te vermijden dat hierdoor resten van mogelijk aanwezige archeologische sites beschadigen, voert een studiebureau op voorhand een proefsleuvenonderzoek uit. Daarbij graven we teelaarde met een graafmachine af onder begeleiding van een archeoloog die alle sporen registreert en fotografeert.

Er zullen ook een aantal bomen en struiken moeten sneuvelen voor de aanleg van paden, het openmaken van grachten en het afschuinen van de noordelijke oever van de Hospicieloop. Dit zal ruimschoots gecompenseerd worden door de aanplant van 62.000 stuks jonge planten hazelaar, esdoorn, kornoelje, haagbeuk, olm, wilg en meidoorn en een 200-tal hoogstammige bomen zoals eik, olm, haagbeuk, populier en walnoot. Deze zullen voor een deel worden aangeplant als speelbos. Ander plantgoed zal in bosverband worden aangeplant; de hoogstammige bomen zullen vooral de paden begeleiden en dreven vormen.

Geen park zonder paden! In totaal wordt ongeveer twee kilometer pad aangelegd. De avontuurlijke paden worden uitgevoerd in een halfverharding. Het park zal ook vlot toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers van de naburige instelling. Voor hen wordt een ruime lus van 750 meter in beton voorzien. Ook het vlonderpad dat de natuurzone zal doorkruisen, wordt speciaal beveiligd met een opstaand randje.

In de laaggelegen, vandaag al waterige zone en langs de Hospicieloop, waar een oever wordt afgeschuind, maken we extra ruimte voor natuur, toegankelijk vanaf de paden.

Naast het speelbos komt ook een heuse uitkijkheuvel. Een plek met zicht op de omgeving waar je rustig een boek kan lezen.

De specifieke ligging in dit historisch industriegebied krijgt ook de nodige aandacht. Er komen zichtassen op de oude Electrabelcentrale, maar ook de voormalige wielerpiste krijgt een tweede leven. Deze wordt gesuggereerd door de aanleg van bermen op de plaats waar de wielerpiste ooit stond.

De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

Meer info: VLM, tel. 09 248 58 00 of www.vlm.be (project ‘Langerbrugge-Zuid’ via de zoekfunctie).

De Vlaamse Landmaatschappij investeert in de omgevingskwaliteit op het platteland en in het randstedelijk gebied. Als Vlaams overheidsagentschap voert de VLM kleine en grote projecten uit die het platteland bruisend houden. We leggen fietspaden aan, helpen boeren juist te bemesten, we maken natuurgebieden toegankelijk, groeperen landbouwpercelen dichter bij de boerderijen, we ondersteunen de lokale economie en dragen zorg voor onze landschappen. We werken hiervoor samen met de mensen uit het gebied, maar ook met andere overheden en organisaties. Die samenwerking is voor ons een garantie voor efficiënte investeringen in een betere omgevingskwaliteit.

Datum: vrijdag 09 februari 2018
Nieuwsoverzicht Aanraden

Info

Ruimtelijke Ordening

Administratief Centrum Gemeentehuis
Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

Tel:  09 216 05 50
E-mail

maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur, op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur en op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur

Sluitingsdagen gemeentediensten

Gemeenteplan