Zorgwonen: alle antwoorden in een nieuwe brochure

Vanaf eind dit jaar zijn er meer mogelijkheden om zorgwonen te organiseren. De Vlaamse overheid lanceert een nieuwe brochure die alles over zorgwonen verduidelijkt. De brochure maakt je wegwijs in alle aspecten van het zorgwonen en geeft je inzicht in de regelgeving en procedures.

Zorgwonen?

Bij zorgwonen wordt in of bij een bestaande woning een kleinere wooneenheid ingericht voor maximaal twee 65-plussers of zorgbehoevende personen. Zo kunnen zij wonen bij iemand die hen zorg verleent. Een zorgverlener kan ook bij oudere of zorgbehoevende personen gaan wonen.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd aangepast om de aanvraag van een zorgwoning eenvoudiger te maken. De brochure van de Vlaamse overheid biedt een antwoord op al je vragen.

> BEKIJK DE BROCHURE

Gepubliceerd op maandag 11 oktober 2021 0 u.