Hulp voor slachtoffers overstromingen via CAW

Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse overheid) opende een website met alle informatie over de overstromingen in juli 2021. Slachtoffers van de ramp kunnen terecht bij professionele hulpverleners van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Praten met een professionele hulpverlener

SLACHTOFFERZORG.BE(alle info over de overstromingen in 2021)

De overstromingen veroorzaken veel mensenleed. Slachtoffers en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW. Je kan contact opnemen met professionele hulpverleners via

De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. 

Hulp bieden

HELPEN HELPT!(Rode Kruis)

Het Rode Kruis is op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel in actie schieten en noodhulp bieden. Sneller en efficiënter dan wie ook. 

  • Financiële solidariteit via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 (BIC: BPOTBEB1)
  • Wil je als bedrijf een bijdrage leveren, contacteer dan relatiebeheer@rodekruis.be 

Voor een giftbedrag vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest. Hiermee is het giftbedrag voor 45% fiscaal aftrekbaar. 

Het Rode Kruis heeft veel helpende handen nodig.

MELD JE AAN ALS KANDIDAAT VRIJWILLIGER

Gepubliceerd op dinsdag 20 juli 2021 18 u.