Ophokplicht voor pluimvee en vogels blijft van kracht

In november werd het vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij een aantal Belgische pluimveehouders. Alle besmettingen zijn onder controle en het FAVV trof een aantal maatregelen. Ook wilde vogels zijn besmet, daarom blijft de ophokplicht nog altijd van kracht.

Maatregelen

Enkel door de maatregelen strikt na te leven, kunnen we ons pluimvee beschermen.

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

MEER INFO 

Geen gevaar voor de mens

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kan je nog steeds veilig opeten.

Gepubliceerd op donderdag 7 januari 2021 0 u.