Werken bufferbos Overdam en Steenovenstraat even stil

In het randstedelijk groengebied tussen het industrieterrein Durmakker en de woonkern van Belzele wordt een bosbuffergebied van 23 hectare aangelegd. De werken liggen momenteel even stil om het gras de kans te geven om te groeien. Nog even geduld dus om er te wandelen en te spelen.

De grondwerken zijn bijna afgerond, maar de werf ligt tijdelijke stil. De werf is afgesloten om het gras op de heuvels de tijd te geven om te groeien. Vanaf eind november tot eind december wordt het wandelpad afgewerkt en komen er meubilair, speeltoestellen en een houten vlonder. In januari 2021 plant de gemeente 4 ha bos aan en Agentschap Natuur en Bos 0,44ha.

Bufferbos

De gemeente en het Agentschap Natuur en Bos beslisten om dit bebossingsproject gezamenlijk en eenvormig aan te pakken en gaf aan de VLM de opdracht om het inrichtingsplan op te maken naar analogie met de koppelingsgebieden in het havengebied.

De aannemer startte half september. Er komen speelheuvels, een wandel- en fietsverbinding en de gracht krijgt een nieuw profiel met onder andere stapstenen en vlonderpaden. Er komen ook zitelementen, een uitkijkheuvel en infoborden.

Deze werken zullen zo’n 100 werkdagen duren. Over de boomplantactie in 2021 verneem je later meer.

BEKIJK HET PLAN

Gepubliceerd op donderdag 12 november 2020 0 u.