Ontruiming begraafplaatsen

Na verloop van tijd ontstaat er op een begraafplaats soms plaatsgebrek. Noodgedwongen dienen de oudste graven dan plaats te ruimen voor nieuwe. Daarom zijn er ontruimingen in Doornzele, Ertvelde, Evergem-Centrum, Kluizen, Sleidinge en Wippelgem. In totaal bijna 900 graven.

In Evergem blijven de gratis grafzerken 20 jaar behouden (volgens het decreet moet dan slechts 10 jaar). Daarna kan de gemeente ontruimen. Op 6 begraafplaatsen dreigt er nu plaatsgebrek, daarom worden daar bepaalde zones ontruimd.
Aan elke grafzerk komt ook een aankondiging, die blijft staan tot 15 november 2021. Vanaf 16 november 2021 worden de grafzerken eigendom van de gemeente en worden ze verwijderd.

Een overzicht van het aantal graven dat verwijderd wordt per begraafplaats. Het gaat om gewone graven, tijdelijke grondconcessies (waarvan de looptijd verstreken is) en een aantal oude kindergraven.

Doornzele

 • aantal zerken: 96
 • personen overleden tussen 1973 en 1989 (33 à 47 jaar)
 • ruimte voor nieuw columbarium en uitbreiding urneveld

Ertvelde

 • aantal zerken: 234
 • personen overleden tussen 1987 en 1993 (27 à 33 jaar) 
 • ruimte voor gewone grond
 • kindergraven blijven behouden

Evergem-centrum

 • aantal zerken: 171
 • personen overleden tussen 1989 en 1993 (27 à 31 jaar)
 • ruimte voor nieuw urnenveld
 • kinderen overleden tussen 1950 en 1968 (52 à 70 jaar)
 • ruimte voor aanleg sterretjesweide 

Kluizen

 • aantal zerken: 50
 • personen overleden tussen 1987 en 1994 (26 à 33 jaar)
 • ruimte voor nieuwe grafkelders

Sleidinge

 • aantal zerken: 26
 • personen overleden tussen 1945 en 1951 (69 à 75 jaar)
 • betere doorgang naar nieuw columbarium

Wippelgem

 • aantal zerken: 295
 • personen overleden tussen 1935 en 1982 (38 à 85 jaar)
 • deze zeer oude graven zijn verwaarloosd
 • kinderen overleden tussen 1935 en 1982 (38 à 85 jaar) 

Grafzerk of onderdelen verwijderen

Nabestaanden die dat willen, kunnen tot dan het grafmonument en/of de voorwerpen bij het graf zelf verwijderen.
Wie daarvoor kiest, moet dit wel melden via evergem.be/meldpunt of T 09 216 05 00.

Graf behouden

Als je het graf wil behouden, kan je een concessie aankopen. Het graf wordt dan wel overgebracht naar een andere locatie.
Daar zijn ook kosten aan verbonden (ontgraving + kist, eventuele crematie + vervoer naar crematorium).
Bij een concessie kan je kiezen uit een grafkelder, urnenkelder, nis in columbarium).
Je neemt hiervoor best contact op met Openbaar Domein - Begraafplaatsen via Evergem Info, T 09 216 05 00.

Gedenkplaatje

Wie wil, kan een naamplaatje aanvragen voor op de gedenkzuil. 
Meer info over gedenkplaatjes.

Gepubliceerd op donderdag 15 oktober 2020 18 u.