Snelheidsremmende maatregelen voor meer verkeersveiligheid

In oktober komen er een aantal ingrijpende snelheidsremmende maatregelen voor meer verkeersveiligheid in Evergem. Er komen wegasverschuivingen in Biezenkouter, Doornzeelsestraat en Zwartestraat, de schoolomgevingen krijgen extra markeringen en fietsovergangen worden benadrukt.

Wegasverschuivingen

Er komenwegasverschuivingen in de Doornzeelsestraat, Biezenkouter en Zwartestraat. De asverschuivingen helpen om de snelheid te verlagen. Tussen de asverschuivingen geldt ook een maximumsnelheid van 50 km per uur.

Biezenkouter

  • ter hoogte van huisnummers 35 en 42 rijdt het verkeer over een versmalde rijstrook

Doornzeelsestraat

De weg versmalt langs beide kanten. De bestuurde die de bocht nadert, moet omwille van een grote uitstulping voorrang geven aan de tegenligger. Fietsers kunnen veilig naast de wegversmalling doorrijden.

  • tussen huisnummer 26 en huisnummer 55
  • tussen huisnummer 72 en huisnummer 129

Zwartestraat

Er komt een asverschuiving tegenover de trage weg, waar fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Iets verderop, richting Kwadeweg komt een tweede wegasverschuiving. Daardoor remt het verkeer in beide richtingen. Ter hoogte van de wegasverschuivingen komen ook extra fietssuggestiestroken.

Veilige schoolomgevingen

Alle schoolomgevingen krijgen extra aandacht door een markering "SCHOOL" op de rijweg. In de buurt van alle scholen staan ook gele potloodborden die er op wijzen dat er in die buurt veel schoolverkeer is.

Het Gilbert Braeckmanplein in Evergem Centrum kreeg onlangs en nieuw wegdek daar worden de parkeerstroken gemarkeerd. Tegenover het politiecommissariaat komt een parkeerstrook voor fietsers en motors. Auto’s kunnen in die strook niet parkeren, omdat de rijweg te smal is. Het is een drukke verkeersas, waarlangs ook veel kinderen en jongeren naar school rijden. Door die aangepaste markering, kunnen zij veiliger van en naar school fietsen.

Veilige fietsovergangen

In straten waar geen volledig doorlopend fietspad naast de weg ligt, worden de overgangen van fietspad naar rijweg extra gemarkeerd met gele stroken. Er komen ook fietssymbolen om chauffeurs duidelijk te maken dat er ook fietsers op de rijweg kunnen rijden.

Overige markeringen

  • parkeerplaats voor mensen met een handicap aan begraafplaats Ertvelde
  • aanpassing parkeerplaatsen in de Schoolstraat
  • markering zone 30 in Kluizen en Belzele
  • zebrapad in de Schoonstraat, ter hoogte van Kromvelde / Moleneinde

Door slechte weersomstandigheden en bij langdurige regen kunnen de werken verschoven worden naar een later tijdstip.

Gepubliceerd op vrijdag 2 oktober 2020 0 u.