Gewijzigde verkeerssituatie in Kluizen

In het najaar van 2019 werkte de gemeente een voorstel uit voor een veilige omgeving rond de school van Kluizen. Dat gebeurde in samenwerking met de school, het oudercomité en omwonenden. Na een aantal proefopstellingen vorig schooljaar, komen nu enkele definitieve wijzigingen.

Trajectcontrole en snelheidsremmers

De belangrijkste wijziging is de verwijdering van de variabele zone 30/50 in de Kloosterstraat en de Noordlaan. Dat gebeurt omdat er op de Noordlaan een trajectcontrole komt, die is niet mogelijk in een variabele zone.

In de Noordlaan geldt zone 50 van ongeveer 150m ten zuiden van de Toekomststraat tot 150 meter ten noorden van de Hoogstraat. In die zone komt een trajectcontrole. Die wordt gefinancierd door het gemeentebestuur. Omdat het verkeer dan trager rijdt, kunnen ook de bushaltes anders ingericht worden. Dat gebeurt samen met De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer. De precieze planning hiervoor is nog niet gekend.

De Kloosterstraat viel ook in de variabele zone 30/50. Die straat wordt ingericht als ‘woonerf’ en is ook een schoolstraat. Er is onvoldoende ruimte om daar volwaardige voetpaden aan te leggen. Vrije Basisschool De Kleine Prins ligt in die straat, dus er is veel verkeer tijdens het schooljaar.

Woonerf

  • maximumsnelheid 20 km/uur
  • voetganger mag de hele breedte van de weg gebruiken
  • ander verkeer moet rekening houden met de voetgangers
Gepubliceerd op dinsdag 25 augustus 2020 0 u.