Yentl nieuw gezicht van 'Ont-moetingsruimte voor jongeren'

De jeugdmedewerkers startten met het project ‘Ont-moetingsruimte voor jongeren’. Hiervoor kreeg de gemeente een toelage via LEADER Meetjesland. Yentl Boute zal alles in goede banen leiden. Zij wordt het gezicht van dit jongerenproject dat gericht is op jongeren van 12 tot 16 jaar.

Welkom, Yentl!

Yentl is afgestudeerd als ‘pedagogisch coach’ aan Artevelde Hogeschool Gent. Ze is 22 jaar oud waardoor ze zich perfect kan inleven in de leefwereld van de doelgroep: jongeren! Het project ging normaal in januari 2020 van start. Door de coronacrisis heeft het wat vertraging opgelopen. Maar ze laat de moed niet zakken, integendeel! Ze houdt van een beetje uitdaging en wil niets liever dan het project tot een goed einde brengen.

“Wat ik zeer belangrijk vind is dat de stem van jongeren gehoord wordt. Dat ze een klankbord hebben om hun ideeën vorm te geven. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat er uiteindelijk met hun stem of ideeën effectief iets wordt gedaan. Alleen luisteren vind ik niet genoeg”, aldus Yentl.

Over het project

Jongeren ‘moeten’ vandaag de dag heel veel. Er wordt veel van hen verwacht. Met dit project wil Evergem jongeren meer ruimte geven binnen de gemeenschap, zowel fysieke als psychische. Kansen om ruimtes tijdelijk of permanent te gebruiken, maar evengoed kansen om te experimenteren én te falen.

Het project loopt tot juni 2022 en is opgestart in de deelkernen Ertvelde, Sleidinge en Evergem-Centrum. Jongeren hebben nood aan een plek om te kunnen én mogen zijn, een ont-moetingsplek. Er wordt met de jongeren verder in gesprek gegaan om deze noden met hen te verfijnen en te verdiepen.

Beleid en samenwerking met anderen

Doorheen het project rolt de gemeente op basis van praktijkvoorbeelden een beleid voor jongeren in Evergem uit. Daarna hoopt Evergem hun ervaringen en expertise te kunnen delen met andere gemeenten. Zo willen ze uiteindelijk hun visie als basis voor een regionale visie en/of mogelijke plan van aanpak. Omgaan of werken met jongeren is namelijk in veel gemeenten niet eenvoudig. Voor dit project werkt gemeente Evergem samen met de politie en Lejo vzw. 

In samenwerking met Europese Unie, Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen en LEADER en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Gepubliceerd op vrijdag 31 juli 2020 10 u.