10 hectare woongebied geschrapt aan Hoge Wal

Het gemeentebestuur wil de open groene ruimte in Evergem zoveel mogelijk behouden. Open ruimte beschermen is een bewuste keuze van het bestuur. Ze wil niet alleen het groene karakter behouden en speelt ook in op de klimaatverandering.

De bestuursploeg besliste bij de start van de nieuwe legislatuur in 2019 om een aantal ‘bevroren’ woonuitbreidingsgebieden definitief te schrappen. Hiermee was Evergem pionier in Vlaanderen.

Extra open ruimte aan de Hoge Wal

In 2019 werd de procedure gestart om meer dan 150 hectare woonuitbreidingsgebied te schrappen. De gemeenteraad besliste nu om ook 10 ha woongebied te schrappen aan de Hoge Wal. Het gaat om de zone tussen de verkaveling aan het zwembad en de Walprijestraat die gelegen zijn binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg Hoge Wal.

Door de herziening van dit bijzonder plan van aanleg wil de gemeente de open ruimte beschermen en wil ook de stedenbouwkundige voorschriften van het bijzonder plan van aanleg actualiseren. Ze wil ook de mogelijkheid voorzien om een evenementenparking aan te leggen en de verhuur van de Chirolokalen mogelijk te maken.

Dat gebied is grotendeels ‘overstromingsgevoelig’ gebied, dat is sowieso niet interessant om op te bouwen. Het kan dus beter dienst doen als groene buffer en gebied voor waterinfiltratie, zo voorkom je ook wateroverlast in de bebouwde zones.

Goed voor het klimaat

  • open ruimtes bieden verkoeling – er komen meer hittedagen
  • open ruimtes zorgen voor infiltratie van hemelwater – er komen meer intense regen- en hagelbuien
  • open ruimtes zorgen voor biodiversiteit – dat is nodig bij klimaatverandering
Gepubliceerd op woensdag 3 juni 2020 14 u.